Kullandığımız Yöntem ve Teknikler

KULLANDIĞIMIZ YÖNTEM VE TEKNİKLER

Uygulamalı Davranış Analizi ( ABA )
Ayrık Denemelerle Öğretim ve Yanlışsız Öğretim
Fırsat Öğretimi
Akran Destekli Öğrenme
Açık Anlatım Modeli
Basamaklandırılmış Öğretim
Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı ( ETEÇOM )
Olumlu Davranış Desteği
Temel Tepki Öğretimi
Çoklu Zeka Uygulamaları
Oyun Terapisi
Pecs
STİP Programı
Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı ( OÇİDEP )
Küçük Adımlar Erken Müdahale Programı
Portage Erken Çocukluk Eğitim Modeli

Copyright © 2018 - Tüm Hakları Saklıdır - Mimoza Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi | Tasarım-Uygulama: EkimAjans